Kurzy Feng-šuej a reiki - Šárka Horychová

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:


S koupí permanentky souhlasíte s obchodními podmínkami. Berete na vědomí, že permanentka má platnost 10 týdnů ode dne zaplacení. Na každé permanentce je zapsán datum nákupu. Pokud se nemůžete lekce zúčastnit, můžete si danou lekci kdykoli v průběhu platnosti permanentky nahradit v jiný den po dohodě s lektorkou.

Zdravotní stav a odpovědnost:

- Účast na programu (cvičení, kurz, seminář,) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

- V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

- Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu /cvičení, kurzu,semináře/.

- Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

- Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

- Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

- Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců studia SARAH, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 2-4x ročně emailem.

Koupí permanentky na cvičení , odesláním přihlášky na kurz, seminář souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

 

 

V případě potíží a dotazů volejte 777 110708 nebo pište s.horychova@seznam.cz


Copyright © RockLive PROMOTION - 2010 All Rights Reserved - webové stránky Liberec - admin

Tesařské práce a poctivé klasické roubenky, výstavba, návrh, rady. TC Transcentrum komerční spisovna pro vaše písemnosti, skartace, archivace vše dle zákona. Originální česká svítidla a lustry. A to nejen křišťálové lustry, ale například mosazná svítidla.